**گاهی**

گاهی...

گاه نوشته هاییه که اغلب آنی مینویسم و میگذرم... پس اگه میخونی، لحظه ای بخون و بگذر !

×.× اینجا اکثرِ نوشته ها، نیاز به نظر نداره، پس به رسم رفاقت و ... خودتو ملزم نکن به نظر دادن !

×.× خیلی وقتا مضمونِ پستا جدی نیست، پس جدی نگیر...

×.× ممکنه بین بعضی پست ها چند شماره خالی باشه ! ثبت موقت شدن، چون بودنشون ضرورتی نداشت...

×.× نظرات رو میخونم اما هیچ نظری تایید نخواهد شد !

ممکنه یه مدت پست نذارم...

ممکنه روزانه بزنه به سرم و تا میتونم بنویسم...

این علائم طبیعیه، به حساب بی توجهی نذارید، شاید کمی آشفتم... همین ! 

×.× این پست ثابته !

|دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392| 16:14|NiKa|

گاهی حسِ آرامش و خوشبختی !

گهگداری هم هرزگی حتی... لعنت به مسببِ این حس !

|شنبه پانزدهم آذر 1393| 15:43|NiKa

گاهی حسِ بدت با یه شاخه گل و یه آهنگ و 15 دقیقه وقت گذاشتنش تبدیل میشه به یه عالمه حسِ خوب...

|پنجشنبه سیزدهم آذر 1393| 15:29|NiKa

گاهی باید فرصت بدی...

به خودت، به حست، به جوگیریات...

|چهارشنبه دوازدهم آذر 1393| 6:47|NiKa

گاهی افتتاحِ یه دفترِ تازه...

اونم نه تنهایی !

|چهارشنبه دوازدهم آذر 1393| 6:46|NiKa

گاهی یه تغییرِ تخم.ی تو بدنت میتونه دیدتو به دنیایی تخم.ی کنه !

|شنبه هشتم آذر 1393| 21:15|NiKa

گاهی روانی میشم از این دردِ لعنتی !

|شنبه هشتم آذر 1393| 21:14|NiKa

گاهی تو شوکِ حرفاش میمونم

دیشب اولین باری بود که از حسش گفت !

و همچنان منم و شوک ...

|شنبه هشتم آذر 1393| 21:13|NiKa

گاهی حماقت شاخ و دُم پیدا میکنه !

حالا کاری به دُمش ندارم، ولی شاخش صاف میره تو ... ت !

|سه شنبه چهارم آذر 1393| 23:29|NiKa

گاهی هم لازمه بچه باشی و فقط لذت ببری...

دیشب دقیقاً قَندیل بستم اما پارکِ قوریِ چسبید 

|دوشنبه سوم آذر 1393| 7:43|NiKa

گاهی یه حماقتایی میکنم که تا 4 روز بعدشم تو شوک َم !

(( قبرستون ساعت 9 دیشب ))

((هنوز چشمامو که میبندم صحنش جلو چشممه))

|دوشنبه سوم آذر 1393| 7:41|NiKa

گاهی یه شاخه ی گل و شکلاتای آویزون ازش (درست همونایی که قبلاً گفتی عاشقشونی) به طرز وحشیانه ای میفته پای احساساتت و ....

|دوشنبه سوم آذر 1393| 7:39|NiKa

گاهی یه روزِ خوب از نوعِ دانشگاهی 

|یکشنبه دوم آذر 1393| 15:46|NiKa

گاهی هم حسِ خوبِ مهم بودن و یه لذتِ عمیق که مدتها میتونه لبتو خندون نگه داره !

باورم نمیشه اینهمه تلاش کرد 

|شنبه یکم آذر 1393| 23:18|NiKa

گاهی میخوام یه کارِ خاص بکنماااا

ولی حیف که اینجا شیراز است و هوا بس ملس واسه استراحت 

اصن چه کاریه !؟

|شنبه یکم آذر 1393| 23:12|NiKa

گاهی باید تو عمقِ زمان غرق شی تا بتونی تو چنگالِ شومِ بعضی از حوادث زنده بمونی  !

|شنبه یکم آذر 1393| 23:11|NiKa

گاهی خطا میکنم آخه آدمم !

گاهی خطاهامو تکرار میکنم، آخه خَرم !

|شنبه یکم آذر 1393| 23:10|NiKa

گاهی همه ی اتفاقات چنان سریع و پشت سر هم پیش میاد که فقط وقت میکنی شوکه شی !

|شنبه یکم آذر 1393| 23:8|NiKa

گاهی باید ملاحظه کنی...

رفاقت حرمت داره !

|شنبه یکم آذر 1393| 23:6|NiKa

گاهی نگرانی...

نگرانی...

نگرانی...

چیکار کنم اگه بلایی سرش بیاد !؟

(یه دوستِ خوب)

|جمعه سی ام آبان 1393| 20:41|NiKa

گاهی حس میکنم یکی از همین روزا کُشته میشم !

اگه از سکته ی قلبی مُردم بدونید عزیزترینام دِق َم دادن !!

|جمعه سی ام آبان 1393| 16:56|NiKa

گاهی زندگی تشکیل میشه از ریدن و ریدن و ریدن !

کی به کی 

یا حتی

چی به کی

یا

کی به چی

اصن چه فرقی داره !؟

دارم ...شر میگم !

|جمعه سی ام آبان 1393| 16:54|NiKa

گاهی یه شر و ورایی میشه وِردِ زبون !

به نظرم خاکِ مُرده سرد نیست...

مرگِ عزیزا شاید کمرنگ شه اما همیشه مثِ یه زخمِ عمیق رو دلت سنگینی میکنه !

اصلاً منظورم کسایی نیست که به حسبِ عادت بهشون، وقتی میمیرن داغدارشون میشیا...

منظورم عزیزای آدمه !!!

|دوشنبه بیست و ششم آبان 1393| 17:9|NiKa

گاهی بعدِ یه عمر دانشگاه رفتن تازه میفهمی تو اون محیطم خوب پسرایی هستنااااااا :))

|دوشنبه بیست و ششم آبان 1393| 17:3|NiKa

گاهی با اینکه نه نیازی میبینم نه دلیلی ناخواسته به ایجاد یه رابطه ی جدید دامن میزنم !

 

|دوشنبه بیست و ششم آبان 1393| 17:1|NiKa

گاهی یه ترازو که بهت نشون میده 2 کیلو لاغر شدی، میتونه کلی حسِ خوب بهت منتقل کنه !

|دوشنبه بیست و ششم آبان 1393| 16:59|NiKa

گاهی از بد خوابیدن و کم خوابیدن مجبور میشم چند دقیقه یکبار برم دستشویی و گلاب به روتون....

|یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393| 9:24|NiKa

گاهی برات ناراحت کنندست اما تلاش میکنی محوش کنی، اون نمیتونه باشه !

|یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393| 9:22|NiKa

گاهی مجبوری یه فرصتِ دوباره بدی !

مجبور...

دیشب یه فرصتِ دیگه دادم، کاش بازم به حماقت نرسم !

|یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393| 9:22|NiKa

گاهی دلم میگیره

دلم گرفت از مرگِ مرتضی پاشایی

روحش شاد...

|جمعه بیست و سوم آبان 1393| 20:40|NiKa

MisS-A