**گاهی**

گاهی...

گاه نوشته هاییه که اغلب آنی مینویسم و میگذرم... پس اگه میخونی، لحظه ای بخون و بگذر !

×.× اینجا اکثرِ نوشته ها، نیاز به نظر نداره، پس به رسم رفاقت و ... خودتو ملزم نکن به نظر دادن !

×.× خیلی وقتا مضمونِ پستا جدی نیست، پس جدی نگیر...

×.× ممکنه بین بعضی پست ها چند شماره خالی باشه ! ثبت موقت شدن، چون بودنشون ضرورتی نداشت...

×.× نظرات رو میخونم اما هیچ نظری تایید نخواهد شد !

ممکنه یه مدت پست نذارم...

ممکنه روزانه بزنه به سرم و تا میتونم بنویسم...

این علائم طبیعیه، به حساب بی توجهی نذارید، شاید کمی آشفتم... همین ! 

×.× این پست ثابته !

|دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392| 16:14|NiKa|

گاهی بر خلاف تمومِ تلاشام لحظه هام، لحظه ای خالی نمیشه ازش...

|شنبه بیست و پنجم بهمن 1393| 19:21|NiKa

گاهی یه قدم میمونه تا فارغ التحصیلی...

|شنبه یازدهم بهمن 1393| 9:8|NiKa

گاهی میشکنم...

حتی جون میکنم !

|شنبه چهارم بهمن 1393| 15:43|NiKa

گاهی همش میشه ناامیدی...

حرف میزنه و میگه حس میکنم نگاهای آخرمه بهت...

چقدر دردناکه ین لحظه ها !

دردناک تر از تموم نبودناش...

دردناک تر از گذشته های تیره مون...

دردناک تر از...

بی اون چی میشه !؟

|شنبه بیست و هفتم دی 1393| 19:27|NiKa

گاهی حس میکنم از دارم از دستش میدم !

نمیخوام تموم شه، گرچه هرچی بوده تو فضا و تخیل بوده...

من اون روزامو دوس دارم !

دوسش دارم...

|شنبه بیست و هفتم دی 1393| 19:25|NiKa

گاهی اینجا نبودنم از رفتن تو لاکِ نهاییم نیس ! از درگیریمه...

مدام درس و دانشگاه و امتحان و جزوه و ...

لعنت به من و این دانشگاه !

 

|دوشنبه بیست و دوم دی 1393| 19:15|NiKa

گاهی فقط یکی میتونه آرومت کنه !

درست همونی که داغونت کرده...

|چهارشنبه هفدهم دی 1393| 11:10|NiKa

گاهی خونه ی جدید...

چقدر خنثی شدم !!

|پنجشنبه یازدهم دی 1393| 0:49|NiKa

گاهی با اینکه سرشار از حرفم گاهیام ته میکشه و با خودم میگم نکنه وقتشه اینجا هم نابود شه...

|پنجشنبه یازدهم دی 1393| 0:48|NiKa

گاهی یه سرماخوردگیِ تخمی یه هفته ی آزِگار میندازتم و باعث میشه معلق زندگی کنم !

|جمعه پنجم دی 1393| 13:19|NiKa

گاهی زندگی میشه بازی و من فقطط سعی میکنم برنده باشم !

به هر قیمتی...

|جمعه پنجم دی 1393| 13:18|NiKa

گاهی باید خصوصیاتِ طرفو بذاری تو دو تا کفه ی ترازو !

نیاز نیست کفه ی خوبیاش بچسبه به زمین تا لبخند بیاد رو لبت...

همین که حس کنی به اندازه ی یک گرم خوبیاش به بدیاش میچربه، میتونه حسِ خوشبختی بهت بده !

|جمعه پنجم دی 1393| 13:18|NiKa

گاهی عاشقی به سبکِ حقیقی !

|جمعه پنجم دی 1393| 13:15|NiKa

گاهی حسِ آرامش و خوشبختی !

گهگداری هم هرزگی حتی... لعنت به مسببِ این حس !

|شنبه پانزدهم آذر 1393| 15:43|NiKa

گاهی حسِ بدت با یه شاخه گل و یه آهنگ و 15 دقیقه وقت گذاشتنش تبدیل میشه به یه عالمه حسِ خوب...

|پنجشنبه سیزدهم آذر 1393| 15:29|NiKa

گاهی باید فرصت بدی...

به خودت، به حست، به جوگیریات...

|چهارشنبه دوازدهم آذر 1393| 6:47|NiKa

گاهی افتتاحِ یه دفترِ تازه...

اونم نه تنهایی !

|چهارشنبه دوازدهم آذر 1393| 6:46|NiKa

گاهی یه تغییرِ تخم.ی تو بدنت میتونه دیدتو به دنیایی تخم.ی کنه !

|شنبه هشتم آذر 1393| 21:15|NiKa

گاهی روانی میشم از این دردِ لعنتی !

|شنبه هشتم آذر 1393| 21:14|NiKa

گاهی تو شوکِ حرفاش میمونم

دیشب اولین باری بود که از حسش گفت !

و همچنان منم و شوک ...

|شنبه هشتم آذر 1393| 21:13|NiKa

گاهی حماقت شاخ و دُم پیدا میکنه !

حالا کاری به دُمش ندارم، ولی شاخش صاف میره تو ... ت !

|سه شنبه چهارم آذر 1393| 23:29|NiKa

گاهی هم لازمه بچه باشی و فقط لذت ببری...

دیشب دقیقاً قَندیل بستم اما پارکِ قوریِ چسبید 

|دوشنبه سوم آذر 1393| 7:43|NiKa

گاهی یه حماقتایی میکنم که تا 4 روز بعدشم تو شوک َم !

(( قبرستون ساعت 9 دیشب ))

((هنوز چشمامو که میبندم صحنش جلو چشممه))

|دوشنبه سوم آذر 1393| 7:41|NiKa

گاهی یه شاخه ی گل و شکلاتای آویزون ازش (درست همونایی که قبلاً گفتی عاشقشونی) به طرز وحشیانه ای میفته پای احساساتت و ....

|دوشنبه سوم آذر 1393| 7:39|NiKa

گاهی یه روزِ خوب از نوعِ دانشگاهی 

|یکشنبه دوم آذر 1393| 15:46|NiKa

گاهی هم حسِ خوبِ مهم بودن و یه لذتِ عمیق که مدتها میتونه لبتو خندون نگه داره !

باورم نمیشه اینهمه تلاش کرد 

|شنبه یکم آذر 1393| 23:18|NiKa

گاهی میخوام یه کارِ خاص بکنماااا

ولی حیف که اینجا شیراز است و هوا بس ملس واسه استراحت 

اصن چه کاریه !؟

|شنبه یکم آذر 1393| 23:12|NiKa

گاهی باید تو عمقِ زمان غرق شی تا بتونی تو چنگالِ شومِ بعضی از حوادث زنده بمونی  !

|شنبه یکم آذر 1393| 23:11|NiKa

گاهی خطا میکنم آخه آدمم !

گاهی خطاهامو تکرار میکنم، آخه خَرم !

|شنبه یکم آذر 1393| 23:10|NiKa

MisS-A