**گاهی**

گاهی...

گاه نوشته هاییه که اغلب آنی مینویسم و میگذرم... پس اگه میخونی، لحظه ای بخون و بگذر !

×.× اینجا اکثرِ نوشته ها، نیاز به نظر نداره، پس به رسم رفاقت و ... خودتو ملزم نکن به نظر دادن !

×.× خیلی وقتا مضمونِ پستا جدی نیست، پس جدی نگیر...

×.× ممکنه بین بعضی پست ها چند شماره خالی باشه ! ثبت موقت شدن، چون بودنشون ضرورتی نداشت...

×.× نظرات رو میخونم اما هیچ نظری تایید نخواهد شد !

ممکنه یه مدت پست نذارم...

ممکنه روزانه بزنه به سرم و تا میتونم بنویسم...

این علائم طبیعیه، به حساب بی توجهی نذارید، شاید کمی آشفتم... همین ! 

×.× این پست ثابته !

|دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392| 16:14|NiKa|

گاهی درد بی کسی نمیسوزونه

جز میزنی از حماقتت !!

|سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393| 0:4|NiKa

گاهی سفر حتی 

|دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393| 23:38|NiKa

گاهی یه نی نی و سورپرایز و جیغ و هوراااااااا 

هاها اولین کسیکه حدسِ نی نی زد من بودم کلی منتظرش بودم نفسی

|پنجشنبه بیستم شهریور 1393| 12:35|NiKa

و گاهی هم اوج مستی و نهایتِ خواستن !!!

|سه شنبه هجدهم شهریور 1393| 23:2|NiKa

گاهی هم با ماشین صاف میره تو جوب و فقط شوک میشم !!

زودی هم اسپری میزنه به خودش و در جوابِ نگاهِ سوالیِ من میگه چیه !؟ عرق کردم، عرقِ شرمِ !!!!

|دوشنبه هفدهم شهریور 1393| 0:0|NiKa

ملت دلشون خوشه ها !

گاهی دلم میخواد جای زنِ ازدواج نکرده ی متولد 72 باشم :|

|جمعه چهاردهم شهریور 1393| 14:36|NiKa

گاهی که عملاً بیکاری و سرشار از فکر و خیالِ ناراحت...

|جمعه چهاردهم شهریور 1393| 14:35|NiKa

گاهی از بی فکریاش متنفرم...

نگران نیستما، عادت داره یهو نیست شه اما...

ااصلاً به درک !

|جمعه چهاردهم شهریور 1393| 14:33|NiKa

گاهی دلم سرگرمی میخواد...

هرچیزی حتی دانشگاه !!

|جمعه چهاردهم شهریور 1393| 14:32|NiKa

گاهی حس میکنم برام عادی شده اینهمه بی تفاوتیات !

|سه شنبه یازدهم شهریور 1393| 0:35|NiKa

گاهی هم یک بوم و دو هوا...

|سه شنبه یازدهم شهریور 1393| 0:35|NiKa

به هرکی بیشتر از کوپنش رو بدی، سوارت میشه !

این یه قاعده ی همیشگیه و استثنا و گاهی هم سرش نمیشه...

به جای اینکه من شاکی باشم و محلشون نذارم، اینا تحویلم نمیگیرن !!

بساطیه ها !

|سه شنبه یازدهم شهریور 1393| 0:15|NiKa

گاهی مرور میکنم...

گذشته رو، آدما رو، حتی خودمو !

اقرار میکنم این وسط هیچ چیزی واسه افتخار نیست...

|دوشنبه دهم شهریور 1393| 11:29|NiKa

گاهی هم یه مشت روانی پیدا میشن که به عادتِ شما گفتنِ من ایراد میگیرن !!

واه خو احترامه دیگه، اثری از دشمنی که توش نیس !

|دوشنبه دهم شهریور 1393| 11:22|NiKa

گاهی درست وقی نیاز داری، هیچکس نیست...

|دوشنبه دهم شهریور 1393| 7:47|NiKa

گاهی هم میخوام که بی مادر و پدری آزارم نده اما هرگز موفق نمیشم !!

|چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393| 20:55|NiKa

مرگ و افکارِ مربوط بهش همیشه میخکوبم میکنه...

گاهی هم متاثر...

با گذشتِ یک سال، هنوز تو شوکم از مرگِ ناگهانیش !!

هیچکس نمیفهمه چقدر با همسرش همزاد پنداری میکنم و خوندن هر سری با درد دلاش درد میکشم...

|یکشنبه یکم تیر 1393| 23:3|NiKa

گاهی حرف میزنی که فضولی نشه، حسودی برداشت میشه !!

|یکشنبه یکم تیر 1393| 22:51|NiKa

گاهی هم ناخواسته میشی تکرار و تکرار و تکرارِ تکرار...

|جمعه سی ام خرداد 1393| 12:35|NiKa

گاهی هم دوباره تولد !!

|دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393| 10:46|NiKa

گاهی حس میکنم خیلی خودخواهم که همه چیزو مطابقِ میلم میخوام !!!

---> بیچاره اونایی که بیش از حد تو معرضِ خطرن !

|چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393| 16:8|NiKa

گاهی هم شب و خر و پف و تلفن و کلی خنده !

|پنجشنبه هشتم خرداد 1393| 10:43|NiKa

گاهی احساساتم گوز پیچ میشن !

نمیدونم حسم چیه، اما نمیتونم لذتی رو که عشقش بهم میده انکار کنم...

|پنجشنبه هشتم خرداد 1393| 0:43|NiKa

گاهی میدونم اشکام برای چیه اما به روم نمیارم... لااقل سعی میکنم !

|یکشنبه چهارم خرداد 1393| 20:10|NiKa

گاهی هم حس میکنم نیاز به ثبات دارم !

دیگه خسته شدم از رهگذرای زندگیم...

|پنجشنبه یکم خرداد 1393| 23:5|NiKa

هاها !

گاهی هم یه دوشِ بی وقت و یه حسِ خوب...

|پنجشنبه یکم خرداد 1393| 5:23|NiKa

گاهی نیاز به یه جرقه دارم، خوشحالم که داداشم همیشه جرقه های مهمِ زندگیمو زده ! 

|چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393| 18:23|NiKa

گاهی خر میشم آدرسِ اینجا رو بهش بدم !

خو چه کاریه ؟!

سری که درد نمیکنه که دستمال نمیبندن...

|چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393| 10:38|NiKa

گاهی دلم میخوادش...

عمیقاً !

هیچی هم برام مهم نیست !

 

|چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393| 10:37|NiKa

MisS-A